Nog vragen, aarzelingen? Bespreek ze met mij!

Gegevens en contactformulier.

beroepsvereniging de BATCS.M.E. van het Schip, natuurgeneeskundig fytotherapeut

Johanna Naberstraat 6, 1991 TH Velserbroek
gemeente Velsen, Noord-Holland
telefoon: 06-12049774.

Bankrekening: NL 98 RABO 0332652807
ten name van SME van het Schip
te Velserbroek.

Website van de praktijk voor fytotherapie
"Op eigen kracht met kruiden":
https://www.krachtmetkruiden.nl/

E-mail:
krachtmetkruiden@kpnmail.nl of 
via het contactformulier hieronder.

Kamer van koophandel: 
vestigingsnummer 000040743403.


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
http://www.balensverzekeringen.nl/

Beroepsvereniging:
https://www.batc.nl

BTW-ID NL001282940B08


Contact